Paslaugos

Konsultavimas

Suteikiame informaciją muitinės formalumų ir teikiamų paslaugų klausimais. Konsultuojame dėl dokumentų, reikalingų atitinkamai procedūrai įforminti.  Apskaičiuojame preliminarius muito mokesčius.

EORI

Registracija muitinės prievolininkų registre .

INTRASTAT

Duomenų rengimas, suvedimas, INTRASTAT ataskaitų pateikimas muitinei.

Muitinės procedūros

Muitinės dokumentų ruošimas ir pateikimas muitinei visoms muitinės procedūroms: eksporto (EX), importo (IM), tranzito (T1) . Kliento atstovavimas deklaruojant prekes muitinėje.

CMR ir kt.

Krovinį lydinčių dokumentų paruošimas ir pildymas

EPI/PI

Privaloma pateikti išankstinė informacija apie į Muitų sąjungą įvežamas prekes.